Dirigenti

Mgr. Ing. Jaroslav Šlais
Jaroslav Šlais se narodil roku 1985 v Hradci Králové. Je absolventem oboru muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci a oboru Arts Management Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2008-2009 studoval obor hudební věda na Institutu pro hudební vědu v Lipsku. Je rovněž držitelem Ceny rektora Univerzity Palackého za nejlepší studentskou vědeckou práci roku 2008.
V letech 2010-2019 působil jako sbormistr přípravných oddělení a koncertních skupin Českého chlapeckého sboru Boni pueri, vykonával též produkční činnost doma i v zahraničí. Jako sbormistr koncertoval na pódiích v Japonsku, Jižní Koreji, Rusku, Ukrajině, Litvě, Polsku, Belgii, Německu, Slovensku a České republice. Mezi vrcholy jeho koncertní činnosti patří provedení terezínské dětské opery Brundibár židovského skladatele Hanse Krásy či koncert v sídle Evropského parlamentu v Bruselu.
Jan Jiráček
Jan Jiráček se narodil v r. 1987. Zpěvu se věnoval od dětství na ZUŠ Pardubice - Lonkova u Jany Hamplové. V roce 2015 ukončil studium na pardubické konzervatoři v oboru sólový zpěv. Na téže škole vystudoval obor dirigování, který se chystá dále rozvíjet. Dlouhodobě spolupracuje s celou řadou regionálních hudebních těles (pěvecké sbory Boni Pueri, Smetana Hradec Králové, KOS Litomyšl, JB Foerster Přelouč, VUS Pardubice, Pardubický komorní orchestr atd.). Roku 2016 se stal předsedou královéhradecké a pardubické oblasti Unie českých pěveckých sborů. Sbormistrem Kantilény byl od září 2018 do června 2020.
Martin Profous
Martin Profous se narodil 23.12.1982 v v Náchodě. Po přestěhování do Chrudimi působil v době gymnaziálních studií v několika orchestrech (ZUŠ Chrudim, JK Band, Ortchestr Měšťanské besedy, atd..) jako pozounista. Po složení zkoušek na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně se začal zajímat o dirigování sboru. V současnosti je dirigentem smíšeného pěveckého sboru Vlastimil z Litomyšle a spolupracuje s dalšími sbory (KOS na VOŠP a SPgŠ z Litomyšle, Slavoj Chrudim). Dirigentsky působí v Chrudimské komorní filharmonii a Big Bandu města Chrudim a je vyhledávaným hostujícím dirigentem. Sbormistrem Kantilény byl od září 2006 do června 2018.
Pavel Čapek
Pavel Čapek se narodil 27.6.1981 v Hradci Králové. Vystudoval na konzervatoři v Pardubicích obor varhany a dirigenství. Učí na Základní umělecké škole v Přelouči sbor a improvizaci, tam také vede pěvecký dětský sbor Korálek. Kromě toho v Pardubicích spolupracuje s dětským sborem IUVENTUS CANTANS a jako korepetitor spolupracuje a vystupuje s barytonistou Jakubem Pustinou. Sbormistrem Kantilény byl v letech 2005 – 2006.
Mgr. Hana Langrová
Mgr. Hana Langrová se narodila 12.9. 1975 a pochází z Hradce Králové. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Nové Pace a Pedagogickou fakultu UK v Hradci Králové, učitelství pro I.stupeň se specializací na hudební výchovu. Po absolvování fakulty nastoupila jako učitelka na odborné učiliště v Hradci Králové.
Sborovému zpěvu se věnuje od svých 13 let – nejdříve jako členka Dívčího sboru Kantiléna, později (od r. 1997) jako asistentka zakladatelky a dlouholeté sbormistryně Dr. Evy Špriňarové.
Sbormistryní tohoto tělesa byla v letech 2000 - 2005.
Mgr. Magdalena Kožnarová
Mgr.Magdalena Kožnarová se narodila 13.12.1975, pochází z Červeného Kostelce. Vystudovala Gymnázium a Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor hudební výchova – sbormistrovství. Zde studovala dirigování u Prof. Jiřího Koláře a Jiřího Portycha.
Během studia založila a vede ženský komorní sbor PÁR-TET v Červeném Kostelci, se kterým vystoupila na svém absolventském koncertě v Praze. Od školního roku 2001/2002 vyučuje na ZUŠ v Novém Městě nad Metují, kde vede 3 oddělení dětského sboru.
Sbormistryní Dívčího sboru Kantiléna byla v letech 2000 – 2004.
Mgr. Petr Semerák
Mgr. Petr Semerák, narodil se 26.3.1955 ve Dvoře Králové . Žil v Josefově. Absolvoval Střední pedagogickou školu v Litomyšli a Pedagogickou fakultu Hradec Králové obor vychovatelství – hudební výchova.
Sborovému zpívání a dirigování se učil u prof. Vrátila (Hradecký dětský sbor) a Doc.Dr. Luboše Klimeše (sbor PF HK a Smetana Hradec Králové).
Učil ve Vrchlabí, Varnsdorfu, Nechanicích, kde vedl hlavně dětské sbory. Je členem smíšeného sboru Smetana Hradec Králové a působil jako druhý dirigent sboru.
Byl sbormistrem dívčího pěveckého sboru Kantiléna v roce 2000.
V současné době vede sbory Cantus Feminae Nechanice (ženský ) a Bona Vita Hořice (smíšený ).
PhDr. Eva Špriňarová
Eva Špriňarová, rozená Vanišová se narodila 25. 2. 1937 v Karlových Varech. Otec Antonín Vaniš byl středoškolským profesorem v Rakovníku.Byl výborným klavíristou, žákem třídy prof. Mikeše a absolventem mistrovské školy v Praze. Matka Gabriela pocházela ze Znojma a byla také učitelkou. Manželé Vanišovi měli dvě dcery, Evu a Zdeňku, a obě od útlého věku vychovávali k lásce k hudbě.
Základní vzdělání získala E. Š. na osmileté škole v Rakovníku, ukončila ho závěrečnou zkouškou v roce 1952. Dále studovala na místním gymnáziu, kde odmaturovala s vyznamenáním v roce 1955. Zároveň od roku 1944 navštěvovala pravidelně hodiny sólového zpěvu v hudební škole v Rakovníku a zpívala ve zdejším pěveckém kroužku. V osmi letech začala hrát na klavír. Ve dvanácti letech již doprovázela na základní škole dětský pěvecký sbor, který vedl zdejší učitel hudební výchovy L. Procházka. Ochotnická opera v Rakovníku měla výbornou uměleckou úroveň a E. Š. tak měla možnost zpívat v opeře Jakobín ve školní scéně. Také docházela do místního chrámového sboru, který vedl rakovnický varhaník Vavřik. Pod jeho vedením zpívala také v gymnaziálním sboru. Po ukončení gymnázia se přihlásila ke studiu na Vysoké škole pedagogické učitelství pro 6 .- 8. ročník: hudební výchova a ruský jazyk. Během studií v Praze se seznámila s Ing. Luďkem Špriňarem z Hradce králové a v roce 1956 se za něho provdala. Usadili se v Hradci Králové.
Prvním působištěm E. Š. byla v roce 1957 osmiletá škola v Šimkově ulici – tehdy ještě chlapecká. O rok později začala externě učit estetickou výchovu ve třídě dětských sester na Zdravotní škole v Hradci Králové a současně zde založila svůj první pěvecký sbor Mladá píseň, později přejmenovaný na dívčí komorní sbor Kantiléna. Při tom byla zároveň vedoucí kabinetu hudební výchovy při OPS. Znovu začala studovat, tentokrát učitelství pro školy III. stupně, obor hudební výchova – nástroje na Pedagogické fakultě v Praze. Založila dětský pěvecký sbor Jitřenka na osmiletce v Šimkově ulici a smíšený pěvecký sbor Mládí na Pedagogickém institutu. Sama aktivně zpívala již od roku 1957 ve smíšeném Sboru českých učitelů, který dirigoval prof. Dr. Josef Plavec. Zde poznala řadu výborných hudebníků, kteří významně ovlivnili nejen její hudební cítění, ale i další hudební činnost.
V roce 1961 se stala asistentkou hradeckého Pedagogického institutu pro výuku hlasové výchovy a hry na klavír. V květnu 1963 podruhé úspěšně promovala. Nové zaměstnání však vyžadovalo ještě vyšší vzdělání. Požadované doktorandské studium hudební vědy na Filosofické fakultě UK v Praze uzavřela v roce 1969 akademickým titulem. Po reorganizaci pedagogických institutů z tohoto zaměstnání odešla a začala v roce 1964 učit sólový, komorní a sborový zpěv, také hru na klavír na hradecké LŠU. Ve sborové činnosti pokračovala. Od roku 1975 byly pod jejím vedením evidovány tři sbory. Pro věkově nejmladší pěvecký sbor Radostné mládí, který založila roku 1973 v Domě kultury ZVÚ (Koruna). Zpívaly zde děti ve věku 6 – 11 let. Pokračovaly ve sboru Mars, organizovaném při Parku kultury. Tento sbor vystupoval pod tímto jménem až do roku 1990, kdy byl přejmenován na pěvecký sbor Canzonetta a převeden pod ZUŠ Habrmannova. Z něho dívky ve věku 16 let přecházely do hlavního sboru Kantilény.
Mimo sborovou činnost a své zaměstnání plnila E. Š. funkci vedoucí ideově politické sekce krajské odbočky České hudební společnosti, předsedkyně krajského poradního sboru pro sborový zpěv při Ústavu kulturně výchovné činnosti v Praze, byla členkou Kruhu sbormistrů při Svazu českých skladatelů a koncertních umělců v Praze, v letech 1978 – 1984 zastávala externě funkci vedoucí kabinetu LŠU při Krajském pedagogickém ústavu a od roku 1981 byla zástupkyní ředitele na LŠU v HK.
U svého manžela nenašla E. Š. pochopení pro tyto aktivity a celoživotní lásku k hudbě, přestože měla v tomto 21-letém manželství dvě děti, dceru Miriam a syna Luďka, rozvedla se. Brzy se seznámila s dalším partnerem svého osobního života Jaroslavem Krejčím. Silné pouto mezi nimi vytvořila jejich společná láska k hudbě a po několikaletém společném soužití byli v záři 1989 oddáni.
E.Š. se pravidelně po dobu osmnácti let zúčastňovala prázdninových kurzů Dr. Zbyňka Mrkose a získávala zkušenosti v oboru sborového dirigování, tvorby dramaturgie a metodiky sborového nácviku. Díky svým odborným kvalitám a cílevědomosti se stala uznávanou osobností v kruzích svého oboru a byla často zvána k účasti v mezinárodních porotách, stala se členkou výboru republikové Asociace sbormistrů v Praze. Její sborová činnost byla ohodnocena v řadě pěveckých soutěží cenami za dramaturgii, dirigentský výkon, hlasovou kulturu a jiné. V roce 1995 byla oceněna nejvyšším uznáním za tuto činnost Cenou Františka Lýska, která jí byla udělena Ministerstvem kultury na návrh Unie českých pěveckých sborů a Asociace sborových dirigentů.
Poslední dva roky svého života statečně bojovala se zákeřnou nemocí. I během tohoto období nepřestala tvrdě pracovat. Na sklonku roku 1999 dokázala ještě dirigovat část vánočního koncertu, popřát všem přítomným krásné Vánoce a zdraví do nového roku, sama se již tohoto roku nedožila. Zemřela v prosinci 1999.

Klavíristé

Lucie Munzarová (Faltusová)
Narodila se v r. 1985. Je absolventkou Pedagogické fakulty v Hradci Králové a učitelkou na základní škole v Hradci králové. S Kantilénou spolupracuje od dubna 2014 až dosud.
Michal Hroch
Narodil se v r. 1993. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obory ruský jazyk, hudební kultura a zeměpis. V současné době učí na střední škole Sion High School v Hradci Králové. Kantilénu doprovázel při koncertech v r. 2016 a při nahrávání CD v únoru 2017.
Jakub Šaroun
Svá klavírní studia zahájil u své sestry MgA. Radky Štolbové-Zdvihalové. Vystudoval pardubickou konzervatoř a následně studoval Fakultu umění v Ostravě. V současné době učí na Základní umělecké škole Karla Halíře ve Vrchlabí. S Kantilénou spolupracoval převážně při adventních koncertech v r. 2015.
Kateřina Holá / Jirešová
Narodila se v r. 1987 v Chrudimi. Na Konzervatoři Pardubice absolvovala nejprve hru na varhany u prof. Rafaji (2008), poté hru na klavír u prof. Turkové (2010). V roce 2014 dokončila magisterská studia varhanní hry na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU).
S Kantilénou spolupracovala v r. 2013.
Eva Lerchová / Šenková
Vystudovala hudební konzervatoř v a hudební fakultu v Hradci Králové. V současné době učí na Základní umělecké škole F. B. Ševčíka Jedovnice.
S Kantilénou spolupracovala v r. 2012 – 2013.
Pavel Horák
S Kantilénou spolupracoval již v roce 1987 za doby studií na pedagogické fakultě v Hradci Králové, kdy při slavnostním koncertě k 25. výročí sboru bravurně zastoupil Doc. Jiřího Paška.
Převážně působil v Klicperově divadle Hradec Králové jako korepetitor, je autor mnoha hudebních úprav a učil na ZUŠ Na Střezině obor klávesové nástroje v populární hudbě. Kantilénu doprovázel v roce 2012.
Vladimír Heuler
Narodil se v roce 1986. Na Univerzitě Hradec Králové vystudoval hru na klavír v bakalářském studiu a zároveň v magisterském učitelském studiu hudební výchovu a německý jazyk pro střední školy.
Působil na několika ZUŠ v Hradci Králové, v současné době vystupuje se sólovými recitály jak v ČR, tak i v Německu, vyučuje hudbu na Evangelickém Zinzendorfově gymnáziu v Herrnutu (Německo) a hru na klavír soukromě v Německu a v Čechách a nově též na ZUŠ v České Kamenici a na Kreismusikschule "Dreiländereck" v německém Herrnhutu. S Kantilénou spolupracoval od v letech 2010-2011.
Petr Pilný
Narodil se v roce 1968 v Chrudimi, klavír studoval na pedagogické fakultě v Hradci Králové u doc. Jiřího Paška a již během studií krátkodobě doprovázel Kantilénu v roce 1988 při koncertech v Polsku jako zástup za p. doc. Jiřího Paška. Byl učitelem na Základní umělecké škole v Chrudimi, kde učil hru na klavír a keyboard. Kantilénu doprovázel v letech 2008-2010.
Doc. Jiří Pašek
Narodil se v roce 1949 v Hradci Králové. Po absolvování konzervatoře v Praze v letech 1964 – 1970 studoval na Akademii muzických umění v Praze a ukončil ji klavírním recitálem v roce 1974. Zároveň zde v letech 1972 –74 absolvoval postgraduální studium pedagogiky a psychologie, v letech 1982 – 1987 uměleckou aspiranturu na hudební fakultě. Na návrh komise klávesových nástrojů a umělecké rady JAMU v Brně se stal v roce 1989 docentem pro obor hra na klavír. Za dobu své umělecké činnosti uskutečnil více než 1200 koncertních vystoupení, orchestrálních koncertů a koncertů s pěveckými sbory. Spolupracuje s významnými českými sólisty a komorními soubory. K jeho nejvýznamnějším dlouholetým spolupracím patří více než dvacetiletá korepetice KHDS Jitro, desetiletá se smíšeným pěveckým sborem Smetana, spolupráce s Filharmonií Hradec Králové v letech 1981 – 1996 a další. Klavíristou DS Kantilény byl v letech 1977 – 1988 a ke spolupráci se sborem se vrátil v listopadu 2006. Tuto spolupráci ukončil v červnu 2008.
Miriam Puklová
Narodila se v roce 1950 v Písku. Pochází z hudební rodiny. Hře na klavír se věnuje od svých čtyř let. Studium konzervatoře v Kroměříži ukončila v roce 1973 absolventským koncertem. Učila nejdříve na ZUŠ, později na SPgŠ ve Znojmě.Od roku 1982 působí v Hradci Králové.Do roku 1989 vyučovala na ZUŠ v Třebechovicích pod Orebem, a poté vyučovala na ZUŠ Habrmannova. V současné době vede korepetice v přípravných odděleních v Boni Pueri a spolupracuje s dalšími hudebními tělesy.
Od února 1990 byla klavíristkou DS Kantiléna až do konce roku 1997. Ke spolupráci s Kantilénou se vrátila v srpnu roku 2000 a doprovázela ji až do prosince 2006.
Jiří Svoboda
Narodil se v roce 1980 ve Vysokém Mýtě. Před zahájením povinné školní docházky docházel na hodiny klavíru. V letech 1992 – 1998 studoval gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové. Ve studiu pokračoval na právnické fakultě UK a zároveň na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Dnes je šéfem orchestru a pianista v pražském Semaforu.
Klavíristou DS Kantilény se stal v roce 1996, v té době žák ZUŠ Habrmannova a student gymnázia. Z příležitostné výpomoci na koncertním zájezdu do švýcarského Montreux se stala spolupráce na pět let. Dva roky po zahájení studií v Praze v roce 2000 byla pro nedostatek času klavíristy spolupráce ukončena.
Vlasta Přidalová
V současné době profesorka na Konzervatoři Pardubice. Klavíristkou sboru byla v letech 1976 – 1977.
Růžena Hanušová
Narodila se v roce 1923 v Hradci Králové. Navštěvovala gymnázium v Hradci Králové.Od roku 1942 studovala na pražské konzervatoři. Po absolutoriu se stala soukromou učitelkou hry na klavír a sólového zpěvu. Od roku 1963 učila v ZUŠ Habrmannova (dříve LŠU), kde vyučoval sólový zpěv a hru na klavír , také hlasovou výchovu v KHDS Jitro. Klavírním doprovodem a učitelkou hlasové výchovy pro Dívčí komorní sbor Kantiléna byla v letech 1968 – 1976.

Soustředění

Neplánováno žádné nadcházející soustředění